Centre de Psicologia Origo

Centre de Psicologia Origo
Centre de Psicologia Origo
Tot és possible quan trenquem les nostres pròpies barreres.

Al Centre de Psicologia ORIGO, ens interessa que la feina feta sigui de qualitat. Per això, des de l’àrea de psicologia forense ens esforcem per tal d’oferir el millor servei integral d’assessorament i peritatges adequats a les necessitats de cada cas. En aquest sentit, treballem conjuntament amb bufets d’advocats i amb psicòlegs i psiquiatres especialitzats en peritatges psicològics forenses.
L’assessorament i els informes pericials que elaborem són en relació als següents àmbits: dret de família, dret civil, dret penal.

http://www.origopsicologia.com
617844999
origo@origopsicologia.com
Barcelona

Enviar Mensaje al dueño del Listado

Centre de Psicologia Origo

Cerrar menú